Credit card

Een credit card is een betaalkaart die wordt gebruikt om aankopen te doen. De aankopen worden dan op een later moment dan pas daadwerkelijk van de rekening van de houder van de kaart afgeschreven. Dit is anders dan bij veel andere betaalkaarten, waarbij het geld wel direct van de rekening wordt afgeschreven nadat deze gebruikt is om een betaling te doen. In dat opzicht is het betalen met een creditcard dus goed te vergelijken met het aangaan van een lening voor een korte periode. Dit is een steeds meer gebruikelijk geworden methode van betalen die overal erkend door bedrijven wordt.

Verschillende soorten
Als het gaat om de credit card dan zijn er veel verschillende soorten. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende aanbieders op de markt actief. Ook zijn er verschillen in de kaarten onderling. Deze verschillen hebben bijvoorbeeld betrekking op de hoogte van het bedrag dat ermee afgerekend kan worden. Voor het gebruik wordt over het algemeen door de verstrekker een vast bedrag per jaar gerekend aan de kaarthouder. De verschillende soorten kaarten hebben ook verschillende tarieven. In sommige gevallen wordt rente gerekend over de aflossing van de bedragen die met de kaart zijn betaald. Dit geldt bij termijnaflossingen van grote bedragen.