Hypotheek

Een hypotheek of een hypothecaire lening wordt afgesloten om de aankoop van een registergoed, over het algemeen een huis of kantoor, te kunnen bekostigen. Dit betekent dat er geld wordt geleend om een huis te kopen en dat het gekochte huis vervolgens als onderpand dient. Het bedrag wordt in termijnen, maandelijks afgelost. Er zijn verschillende vormen van de hypothecaire lening. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om een spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek, beleggingshypotheek, overbruggingshypotheek of omkeerhypotheek. Elke vorm heeft bovendien ook weer eigen variaties die afhankelijk zijn van de aanbieder van de lening. Zo is er dus veel mogelijk op dit vlak.

Het terugbetalen
Een hypotheek wordt aangegaan over de lange termijn. Dit komt omdat het over het algemeen over grote bedragen gaat. De maximale hoogte die kan worden aangegaan is afhankelijk van een aantal factoren. Eén van de factoren is bijvoorbeeld het inkomen. Het is immers wel van enige importantie dat het mogelijk is om de lening en de gerekende rente terug te kunnen betalen. Dit is te bepalen aan de hand van onder andere de mogelijkheden die er zijn als het loon wordt bekijken. Er wordt dan een schema van aflossing met de verstrekker van de lening afgesproken waaraan de lener zich moet houden.