Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening die op eigen naam wordt aangegaan. Het bedrag is een krediet dat in een keer wordt uitgekeerd en vervolgens in stappen, ook wel termijnen genoemd, wordt terugbetaald aan de verstrekker. Een persoonlijke lening kan voor veel verschillende doeleinden worden afgesloten. Deze vorm van lenen is zeer flexibel te noemen. Dat slaat dan bijvoorbeeld op de hoogte van het bedrag, de loopduur van de lening en de mate waarin bijvoorbeeld rente over de bedragen betaald moet worden. Dit kan per lening zeer sterk uiteenlopen. Er zijn dan ook zeer veel vormen te onderscheiden op dit vlak.

Het terugbetalen
Een persoonlijke lening terugbetalen gaat in termijnen. Dat betekent dat per keer, bijvoorbeeld per maand, een deel van de lening wordt terugbetaald aan de verstrekker. De betaling bestaat uit twee componenten. In de eerste plaats betreft het een deel van het geleende geld. Daarnaast is het echter ook zo dat een deel van het geld de rente die over het geleende bedrag betaald moet worden betreft. De hoogte van deze rente is meestal enkele procenten. Dit hangt onder andere af van de afspraak die hier met de kredietverstrekker over gemaakt is af. Daardoor is het totale betaalde bedrag dus iets hoger dan het geleende bedrag.